70 70 29 29 åben i dag kl. 8-22
  • Mandag8-22
  • Tirsdag8-22
  • Onsdag8-22
  • Torsdag8-22
  • Fredag8-23:59
  • Lørdag8-22
  • Søndag8-22
Luk vindue
Chatten er
åben

Favoritter

Luk
Favoritter
Favoritter
Kurv
Kurv
Menu
Klagemuligheder

Dansk

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis der er noget, du er utilfreds med. Hvis du er i tvivl om hvordan du får fat på os, så kan du finde vores kontaktinfo her.

Hvis du ikke er tilfreds med vores forsøg på at finde en løsning sammen med dig, kan du indgive en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos os til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Klageportalen - Nævnenes Hus).


OBS: Ved indgivelse af en klage, bedes du oplyse "[email protected]" som kontaktadresse.


Du kan også vælge at bruge EU-Kommisionens online klageportal til at indgive en klage. Det er især relevant, hvis du bor i et andet EU-land end Danmark, men har handlet hos os. Din klage kan indgives på http://ec.europa.eu/odr. Husk at angive vores e-mail adresse ([email protected]) sammen med din klage.

English

We are always ready to assist you, if there is anything you are unsatisfied with. If you are not sure how to reach us, you can find our contact info here.

If you are unsatisfied with our attempts to find a good solution to your problem with you, you can choose to escalate your complaint about a good or service that you have purchased from os to Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. You can reach them through the link here Klageportalen - Nævnenes Hus.


NOTE: When making a complaint, please list "[email protected]" as the contact address.


You can also choose to escalate your complaint to the EU Commision's online complaint portal. This is especially relevant if you are a resident of a different EU country than Denmark, but have chosen to shop with us. Your complaint can be submitted through http://ec.europa.eu/odr. Remember to include our e-mail address ([email protected]) with your complaint.

Favoritter

Luk