Der gik desværre noget galt i søgningen. Vi beklager ulejligheden. Vi håber at du vil prøve igen senere.
70 70 29 29
åben i dag kl. 8-22
Chatten er
åben
SummerDAYS | Spar op til 50%*
*Kampagnen gælder udvalgte produkter på tilbud og kan ikke kombineres med rabatkoder eller andre kampagner. Tilbuddets varighed fremgår af det enkelte produkt.

Klagemuligheder hos whiteaway.com


Dansk

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis der er noget, du er utilfreds med. Hvis du er i tvivl om hvordan du får fat på os, så kan du finde vores kontaktinfo her.

Hvis du ikke er tilfreds med vores forsøg på at finde en løsning sammen med dig, kan du indgive en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos os til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus Klageportalen - Nævnenes Hus (naevneneshus.dk).

Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

English

We are always ready to assist you if there is something you are dissatisfied with. If you are unsure how to reach us, you can find our contact information here.

If you are not satisfied with our attempt to find a solution together with you, you can file a complaint about a product or service purchased from us to Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via the Complaint Portal for Nævnenes Hus - Klageportalen - Nævnenes Hus (naevneneshus.dk)

The mediation team will try to resolve the dispute through mediation, and if it is not successful in finding a solution, you can bring the complaint to the Consumer Compliants Board (Forbrugerklagenævnet). As a basic requirement for filing a complaint, the product or service you want to complain about must have cost at least 1,110 DKK and at most 100,000 DKK. The monetary limits may be subject to change. You will need to pay a fee to have your complaint processed.

The European Commission's online complaint portal can also be used when submitting a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. Submit your complaint here - http://ec.europa.eu/odr. When submitting a complaint, please provide our email address [email protected]